Reklamacje

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

•   2 lata

Dbamy o Twoje prawa, w tym prawo do złożenia reklamacji na sprzedawane przez nas towary.

 

Dział zwrotów i reklamacji

Telefon: 577 011 989

E-mail: biuro@nemes-sklep.pl

 

Kto może złożyć reklamację? Każdy

Jakie prawa reklamacyjne mi przysługują? Możesz skorzystać z:

- gwarancji, lub

- rękojmi

Dla kupujących niebędących konsumentami, sprzedawane przez nas przedmioty objęte są całkowitym wyłączeniem z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku gwarancji decyzję o naprawie, wymianie lub zwrocie środków podejmie gwarant. Odnośnie rękojmi, jako sprzedający, możemy w pierwszej kolejności naprawić lub wymienić towar, jeśli uznamy reklamację. Możesz odstąpić od umowy, o ile wada jest istotna.

Ile masz czasu na złożenie reklamacji? 2 lata jeżeli skorzystasz z rękojmi. Jeżeli produkt jest objęty gwarancją, sprawdź na stronie oferty okres jej obowiązywania.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację? Możesz:

  1. skontaktować się z producentem lub gwarantem, co może przyspieszyć proces reklamacji. Dane kontaktowe znajdziesz w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do produktu lub na stronie internetowej producenta
  2. skontaktować się z nami:

telefonicznie pod numerem:  577 011 989 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00), lub

pisząc na adres e-mail biuro@nemes-sklep.pl, lub

korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w treści oferty, lub w formie pisemnej kierując reklamację na adres:

NEMES Piotr Semeniuk

Ul. Kraszewskiego 1A

08-110 Siedlce

 

Co musi zawierać reklamacja? Reklamacja powinna zawierać:

  • Twoje imię i nazwisko oraz adres
  • numer zamówienia 
  • przedmiot reklamacji
  • Twoje oczekiwania: wymiana towaru na nowy, naprawa, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy)

W jakim terminie otrzymam decyzję? 14 dni od daty otrzymania reklamacji, jeżeli skorzystasz z rękojmi. W przypadku gwarancji termin ten określa gwarant.

W jaki sposób otrzymam informację o decyzji? Pisemnie na adres e-mail.

 

Ważne informacje:

Odsyłając do nas reklamowany produkt zadbaj o jego bezpieczne zapakowanie, tak aby dotarł do nas nieuszkodzony.

 

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU - Po otrzymaniu przesyłki prosimy otworzyć i sprawdzić towar. Nie jest to wymagane, ale bardzo pomocne w procesie reklamacji sprzedającemu W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub ubytku w zawartości przesyłki przedstawiciel firmy kurierskiej jest zobowiązany w obecności Odbiorcy spisać rzetelnie w dwóch egzemplarzach protokół szkody, w których ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku w przesyłce. Prawidłowo i rzetelnie sporządzony i podpisany przez przedstawiciela oraz Odbiorcę protokół szkody jest bardzo istotny podczas reklamacji.

* Koszt odesłania towaru do reklamacji ponosi kupujący. Po uznaniu reklamacji za zasadną sprzedawca zwraca kupującemu koszty wysyłki towaru do wysokości kosztów wysyłki z oferty. Jeśli reklamacja rozpatrzona jest na korzyść kupującego sprzedający również ponosi koszt odsłania towaru do klienta.

 

W opisie reklamacji podaj:

  1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  1. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

 

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli jako konsument zażądasz wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożysz oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a my nie ustosunkujemy się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznaliśmy za uzasadnione.